BIBLIOTECA D'AULA

ORIENTACIONS PER COMENTAR ELS LLIBRES 
LLEGITS DE LA BIBLIOTECA D'AULA


A l'hora de comentar els llibres llegits cal que tots utilitzeu el format següent:

  1. Qui fa el comentari: Nom i cognoms escrits correctament
  2. Títol del llibre: En majúscules
  3. Col.leció (si n´hi ha)
  4. Editorial: Entre parèntesi
  5. Respon a les preguntes: Recomanes el llibre? Per què? (Explica-ho en 2 o 3 línies com a mínim

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada